top of page
abstract-background-cement-wall-shadow-light-concept 1.jpg

หากคุณกำลังประสบปัญหา

ไม่สามารถหาของตกแต่งได้ตรงตามแบบที่ตั้งใจ

แบบที่เลือกไว้ ไม่เหมาะสมกับฟังก์ชั่นการใช้งานจริง

ต้องการความสะดวกในการบริหารจัดการแบบครบวงจร ร่วมกับผู้รับเหมาและผู้ออกแบบ

งบประมาณการตกแต่งบานปลาย หรือระยะเวลาไม่เป็นไปตามที่กำหนด

about.png

ให้เราเป็นผู้ช่วยคนสำคัญ

เรื่องการตกแต่งห้องน้ำหรูของคุณให้ง่ายยิ่งขึ้น

คริสตัลโฮมเปิดตัวเป็นผู้ให้บริการจัดหา จัดซื้อ และจัดการวัสดุ
สำหรับห้องน้ำหรูในช่วงปี 2552 และนับตั้งแต่นั้นมา เราได้ขยาย
พื้นที่การให้บริการไปยังห้องครัวและพื้นที่อื่นๆของบ้านจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการแบบครบวงจรสำหรับการตกแต่งบ้านในวันนี้

แบรนด์หรูชั้นนำมากมาย

ที่จะทำให้ประสบการณ์การอาบน้ำของคุณเปลี่ยนไป

Project Reference

SCROLL

bottom of page